1. CAPACITEIT
Het appartement heeft een maximumcapaciteit van 4 volwassenen. Eventueel kan in de leefruimte een babybedje worden bijgeplaatst (beschikbaar ter plaatse). Deze capaciteit dient gerespecteerd te worden.

2. UITRUSTING
Bovenvermeld pand is uitgerust volgens de algemene omschrijving op de website: www.mirabello.be en specifieke omschrijving in het document ‘Inventaris appartement Mirabello’, te raadplegen op de website en in het appartement (wordt ook meegestuurd bij de bevestiging). Een keukenpakket, bestaande uit een afwasproduct en vaatdoek zijn ter beschikking. De huurder moet zelf zijn bed,- bad, – en keukenlinnen meebrengen. Enkel in het Hoogseizoen kan bedlinnen worden gehuurd (10 euro/pp).

Afmetingen:
Bed: 1m60 op 2m (2x)
Donsdekens: 2m40 op 2m20 (1x) of 1m20 op 2m20 (2x)

3. ENERGIEVERBRUIK
Het elektriciteitsverbruik -en waterverbruik is inbegrepen in de huurprijs.

4. DE EINDSCHOONMAAK

Tijdens het hoogseizoen (juli en augustus) wordt de eindschoonmaak verplicht uitbesteed aan een poetsbedrijf. Hiervoor betaalt de huurder €40 extra.

Tijdens andere periodes kan de eindschoonmaak worden uitgevoerd door de huurder of door een poetsbedrijf (mits meerkost van €40).

Poetsgerief is ter beschikking. Het gebruik van bedlinnen (onderlaken, kussensloop, dekbedovertrek – of bovenlaken indien de huurder geen dekbedovertrekken heeft) is verplicht. Wordt bevuiling vastgesteld van matras, matrasbeschermer, dekbed en/of hoofdkussen, enz. dan zal dit bevuilde beddengoed worden gereinigd op kosten van de huurder.

De huurder verbindt zich er toe de vakantiewoning, die hij in goede en propere staat heeft ontvangen, verder als een goede huisvader te gebruiken en te bewaren, alsof hijzelf de eigenaar ervan zou zijn, en ze te verlaten in goede orde en in nette toestand, ten laatste bij het aflopen van het huurcontract. Na het vertrek van de huurder voert een aangestelde een algemene controle uit. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de vakantiewoning en/of inboedel, en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.
Blijkt dat de vakantiewoning in zulke vuile staat wordt achtergelaten dat een eindschoonmaak door de eigenaar of zijn aangestelde noodzakelijk is, dan wordt hiervoor 50 euro extra aangerekend, welke zal worden afgehouden van de waarborg.

5. HUISDIEREN
Kleine huisdieren zijn toegelaten (max. 15 kg), maar dienen vooraf te worden aangemeld.

6. WAARBORG
Een waarborg ter waarde van 125 euro, moet op de bankrekening van de eigenaar gestort zijn ten laatste op de dag voor aankomst of contant bij aankomst. In het eerste geval brengt de huurder een bewijs van overschrijving mee.
Deze waarborg wordt aan de huurder teruggestort uiterlijk op de 10e werkdag na de vertrekdatum,
met aftrek van eventuele schade die vastgesteld werd bij vertrek.

7. OPZEGGING –EN ANNULATIEVOORWAARDEN

7.1 Opzegging/ annulatie door de huurder
a. De huurder kan op elk ogenblik het contract geheel of gedeeltelijk opzeggen/annuleren. In geval de huurder het contract opzegt, zal hij de eigenaar schadeloos stellen voor de schade die deze heeft geleden als gevolg van de opzegging/annulering. De schadeloosstelling wordt forfaitair als volgt bepaald:
– 25 euro bij annulering van 28 dagen of langer, voor de aanvang van het verblijf.
– 75 euro bij annulering van 14 dagen tot 28 dagen, voor de aanvang van het verblijf.
– 50% van de huurprijs bij annulering van 14 tot 8 dagen voor de begindatum van het verblijf
(met minimum van 75 euro).
– 75% van de huurprijs bij annulering binnen de 7 dagen voor de begindatum van het verblijf.
– 100% van de huurprijs indien de huurder de eerste dag van het verblijf niet opdaagt (zonder enige verwittiging).
b. Indien de huurder zonder enige verwittiging binnen de 24 uur volgend op de dag van aanvang van de huurperiode niet komt opdagen wordt het contract met onmiddellijke ingang ten nadele van de huurder verbroken en zal een schadevergoeding verschuldigd zijn van 100% van de huurprijs zoals voorzien in artikel 1.1.a van deze overeenkomst. In dat geval kan de eigenaar terug beschikken over zijn goed.
c. Indien de huurder het contract dient te annuleren wegens een geval van overmacht (vb. ziekte, overlijden familielid), zal hoogstens het voorschot worden afgehouden, ongeacht de termijn waarbinnen de huurder annuleert. In dit geval dient de huurder de nodige bewijsstukken te bezorgen zodat de huurprijs kan worden terugbetaald

7.2. Opzegging/annulatie door de eigenaar:
a. In geval de eigenaar het contract voor het begin van het verblijf opzegt omwille van omstandigheden die niet toe te schrijven zijn aan de huurder, zal de eigenaar het voorschot en het reeds betaalde saldo binnen de 10 dagen na annulering terugbetaling samen met een vergoeding:
– 25 euro bij annulering van 28 dagen of langer, voor de aanvang van het verblijf.
– 75 euro bij annulering van 14 dagen tot 28 dagen, voor de aanvang van het verblijf.
– 50% van de huurprijs bij annulering van 14 tot 8 dagen voor de begindatum van het verblijf.
– 75% van de huurprijs bij annulering binnen de 7 dagen voor de begindatum van het verblijf.

b. Er zal geen bijkomende vergoeding verschuldigd zijn indien de eigenaar het contract dient te annuleren wegens een geval van overmacht. Onder geval van overmacht dient te worden begrepen abnormale of onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de eigenaar en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden (bijvoorbeeld: oorlog, storm, brand, overstroming, natuurrampen, een in quarantaine geplaatste zone, overlijden van de eigenaar, …).
c. De eigenaar behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling, het contract op te zeggen:
– vóór het begin van het verblijf in geval de betalingsmodaliteiten, zoals vermeld in dit contract niet worden nageleefd.
– tijdens het verblijf, in geval de huurder appartement niet gebruikt in overeenstemming met de artikelen (m.b.t. gebruik, veiligheid, ed.)